Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-88

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen

kind
strafgevangenis
gedetineerde
verwantschap
rechten van het kind

Chronologie

28/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-162

Vraag nr. 4-88 d.d. 28 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zitten worden ongelijk behandeld. Sommige penitentiaire instellingen hebben speelruimtes voorzien voor deze kinderen. Maar in heel wat andere gevangenissen hebben ouders volgens de Kinderrechtencoalitie geen aparte bezoekruimte voor kinderen. Volgens de coalitie is naar schatting 50 procent van de gedetineerde mannen vader. Ongeveer 4,5 procent van de gedetineerden is vrouw en daarvan wordt het aantal moeders geschat op 50 ą 70 procent. Brugge heeft tien plaatsen voor moeders die opgesloten worden en die hun kind tussen 0 en 3 jaar bij zich willen houden. Hasselt heeft twee plaatsen.

Het omgangsrecht bestaat enkel in hoofde van de ouder. Als een gedetineerde ouder zijn of haar kind niet wil zien, dan kan dat.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Zijn er gemeenschappelijke richtlijnen voor infrastructuur en voorzieningen binnen penitentiaire instellingen voor ouders met kinderen? Is er een minimale dienstverlening die voorzien moet worden?

Wanneer worden de desbetreffende artikels betreffende de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden uitgevoerd?

Hoeveel kinderen hebben op dit ogenblik een ouder in een penitentiaire instelling?