Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2726

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
2/7/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2001

Vraag nr. 4-2726 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Binnenlandse Zaken tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op haar vraag.

1. Het bedrag van de facturen met een factuurdatum van 2008 en ingeschreven vanaf 1 januari 2009 bedraagt 3 473 189 euro.

2. Het bedrag van de ingeschreven facturen met een factuurdatum van vóór 1 oktober 2008 bedraagt 168 068 euro. Het gaat hier om negenenvijtif facturen. Deze facturen moesten in 2008 betaald zijn.

In 2008 werden 864 van de 11 facturen laattijdig betaald. Het ging om een bedrag van 4 612 384 euro op een totaal van 161 600 343 euro.

3. Het bedrag van de facturen 2006 die overgedragen werden naar 2007 bedroeg 8 360 279 euro. Het bedrag van de facturen 2007 die overgedragen werden naar 2008 bedroeg 11 938 757 euro.

4. Dit genre van informatie zal pas beschikbaar zijn bij de implementatie van het Fedcomproject.