Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5147

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2834

Vraag nr. 4-5147 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent bedroegen, in 2007, 806 600,77 euro. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1287. Tevens bezorgde hij me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom en op welke begrotingsposten ?

3. Heeft het sluiten van het onderhoudscontract (support engineer on site) grote impact gehad, zoals hij al waarschuwde, op het kostenplaatje ? Sinds wanneer loopt dit contract ?