Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2014

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Landsverdediging

Ministerie van Defensie - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
19/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-2014 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij het ministerie van Defensie ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en het ministerie van Defensie om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen het ministerie van Defensie tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 19 december 2008 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op de door haar gestelde vraag.

Ik refereer naar mijn antwoord in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer op17 december 2008 op de mondelinge parlementaire vraag nr. 9195 van de heer volksvertegenwoordiger David GEERTS.