Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-986

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques

arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
verzekeringsovereenkomst
dienstpersoneel

Chronologie

16/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2458

Vraag nr. 4-986 d.d. 16 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verzekeringsmaatschappijen sturen gezinnen de laatste tijd een brief waarin ze melden dat werkgevers bij de arbeidsongevallenwet van 10áaprilá1971 verplicht zijn om voor hun personeel een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Zij raden dan ook aan om bij hen een verzekering af te sluiten. Wel wijzen ze er op dat PWA- of Gezinsbondmedewerkers al verzekerd zijn via hun organisatie.

Vandaar mijn vragen:

1. Zijn gezinnen die gebruik maken van dienstencheques niet automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen die hun personeel zou oplopen? Zit dit niet ge´ntegreerd in het systeem? Zo nee, is de geachte minister van plan om dat toch te doen?

2. Zo ja, vindt de geachte minister dat dergelijke mailings misleidend zijn en de consument aanzetten tot het afsluiten van onnodige verzekeringscontracten?