Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-115

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 december 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Adoptie - Tegenwerking van homokoppels

adoptie
internationale adoptie
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

20/12/2007 Dossier gesloten
24/12/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 )

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-173

Vraag nr. 4-115 d.d. 24 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sommige homokoppels zouden tegengewerkt worden in hun zoektocht naar een (buitenlands) adoptiekind. Kandidaat-adoptanten kunnen, nadat de jeugdrechter besliste over de adoptiegeschiktheid, een eigen buitenlands contact aanbrengen. De Vlaamse centrale autoriteit (VCA – Kind en Gezin) heeft dan vier maanden de tijd om dit kanaalonderzoek af te ronden. Nu verneem ik van enkele gevallen, dat de adoptieambtenaar en de administratie soms tot tien maanden tijd neemt om een antwoord te geven en dat deze administratie enkele discutabele “ethische argumenten” en “het belang van het kind” naar voor schuift, om zo’n verzoek van holebikoppels af te wijzen. Er zijn met andere woorden klachten omtrent het correct toepassen van de adoptieregelgeving en het eerlijk behandelen van homokoppels met een adoptiewens door de Vlaamse adoptieambtenaar.

1. Hebben de diensten van de geachte minister reeds kennis van dergelijke problemen?

2. Dient de procedure via bij voorbeeld het VCA-Kind en Gezin te worden herbekeken opdat de adoptiewet correct wordt nageleefd?

3. Welke mogelijkheden hebben koppels die met de hogervermelde problemen worden geconfronteerd om alsnog hun adoptiewens te zien uitkomen?