S. 4-1372 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru
Els Schelfhout    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman    Jean-Paul Procureur    Sabine de Bethune    Yves Leterme    Elke Tindemans    Pol Van Den Driessche   

rechten van de mens
staatsgeweld
Peru
mijn
motie van het Parlement
politiek geweld
autochtone bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1372/1 4-1372/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/6/2009
4-1372/2 4-1372/2 (PDF) Amendementen 7/7/2009
4-1372/3 4-1372/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2009
4-1372/4 4-1372/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/6/2009   Indiening Doc. 4-1372/1 4-1372/1 (PDF)
25/6/2009   Inoverwegingneming
25/6/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o1) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/6/2009   Verzending naar commissie
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Ann Somers
7/7/2009   Bespreking
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
9/7/2009   Aanneming na amendering
9/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1372/3 4-1372/3 (PDF)
9/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1372/4 4-1372/4 (PDF)
16/7/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 7/7/2009, 9/7/2009