Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7448

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De Post - Onvoldoende gefrankeerd postpakket - Bijbetaling door de ontvanger - Herziening van het bestaande systeem

postdienst
port

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7448 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een persoon een postpakket anoniem verstuurt via De Post en het te weinig frankeert, krijgt de geadresseerde een klein geel papiertje in de bus met de melding dat het pakket niet voldoende gefrankeerd was. De man of vrouw in kwestie dient dan de tijd te vinden om naar het postkantoor te gaan. Daar aangekomen moet de man of vrouw het verschuldigde bedrag ophoesten wat al naar gelang de grootte en zwaarte van het pakket hoog kan oplopen.

Vroeger was het zo dat de klant in kwestie ook het pakket te zien kreeg in het postkantoor zodat die min of meer kon weten van wie het kwam en het na betaling mee naar huis kon nemen. Maar tegenwoordig zijn de diensten volledig gescheiden van elkaar. Het loket lijkt enkel te dienen om iets op te sturen, maar niet om iets te ontvangen. Na betaling van het verschuldigde bedrag vindt de ontvanger het pakket de dag erna in zijn brievenbus. Tot dan is het wachten of het al dan niet gewenst is, en of het geen kat in een zak was waarvoor de ontvanger moest bijbetalen.

Deze logge procedure zorgt uiteraard ook voor extra werk voor de postbode en het getuigt geenszins van administratieve vereenvoudiging.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Vanwaar het idee om deze scheiding strikt in te voeren tussen bedelers van post en de functies van het postkantoor?

2. Zijn er de afgelopen jaren hierdoor klachten ontvangen bij De Post? Zo ja hoeveel? Wat is het standpunt van de postbodes? Krijgen zij hierdoor niet meer kilo's te verwerken om rond te dragen? Hoeveel post (in kilo's) droegen zij de afgelopen tien jaar rond?

3. Worden er de laatste jaren meer dienstvoertuigen ingezet om het pakket bij de klant te brengen? Zijn de operationele kosten daardoor (meer verplaatsingen) niet groter?

4. Vindt de geachte minister het efficiŽnt en administratief eenvoudig dat een klant verschillende euro's moet neertellen bij ontvangst van een anonieme zending, terwijl hij niet weet van wie het pakket is? Wat gebeurt er als de klant weigert om blindelings te betalen omdat hij niet weet wat er precies in de zending zit?

5. Hoeveel onvoldoende gefrankeerde en ongefrankeerde poststukken kreeg De Post de afgelopen tien jaar te verwerken? Graag kreeg ik, indien mogelijk, de cijfers per jaar en per onvoldoende gefrankeerd of ongefrankeerd. Zijn er meer gevallen sinds de invoering van de PostPunten? Daar wordt immers minder gecontroleerd of de zending voldoende gefrankeerd is, een klant kan namelijk zelf frankeren en het geheel ongecontroleerd in een postzak steken.