Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-281

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 januari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting

rechten van de mens

Chronologie

30/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-596

Vraag nr. 4-281 d.d. 30 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensenrechten en naleving van de mensenrechten is een belangrijk streefdoel voor elk land. Alle Belgische wetgevers zijn dan ook verplicht om, bij de uitoefening van hun bevoegdheden, de mensenrechten te eerbiedigen. Door de complexe staatsstructuur van ons land is co÷rdinatie van de initiatieven van de verschillende overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten) bij de implementatie van de mensenrechten nodig.

Om de co÷rdinatie te verbeteren besliste de vorige regering, in haar regeringsverklaring van juliá2003, de oprichting van een Nationaal Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten.

Vandaar mijn volgende vraag aan de geachte minister:

1. Is de oprichting van dit Instituut een prioriteit? Gaat de geachte minister dit oprichten?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van dit Instituut?