Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2977

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Treinverkeer - Stiptheid - Problemen met de verbindingen tussen Brussel en de Kempen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
reizigersvervoer
pendel

Chronologie

6/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
6/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2977 d.d. 6 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds januari 2009 kunnen reizigers via www.railtime.be bekijken of hun trein stipt rijdt, vertraging heeft, of afgeschaft is.

De laatste maand krijg ik opnieuw meer klachten in verband met de IC-trein 3417 van Brussel-Zuid naar Turnhout. Steeds was deze te laat (15 minuten en meer) of afgeschaft, zo meldt men mij. Uiteraard frustreert dit de Kempense reizigers vermits zij op die manier soms meer dan een uur later thuiskomen.

Bovendien - als hij rijdt - is dat soms met slechts de helft van de wagons, zodat de reizigers vanaf Herentals of zeker vanaf Lier moeten rechtstaan.

Andere reizigers klagen over het feit dat als men in Brussel tot 18u werkt en naar Kessel of Bouwel moet sporen, men de IC-trein 3418 naar Turnhout dient te nemen en dan in Lier een half uur moet wachten op de trein naar Mol vermits er geen L-trein meer rijdt naar Herentals (een uur daarvoor rijdt die nog wel : L2388).

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Wat was de gemiddelde stiptheid van de treinen Brussel Zuid-Turnhout in 2008 ? Wat zijn de stiptheidscijfers voor deze verbinding in januari 2009 ?

2. Hoeveel treinen werden er afgeschaft op deze verbinding in 2008, hoeveel in januari 2009 ?

3. Hoeveel treinen werden er in een aangepaste samenstelling op deze lijn ingezet in 2008 ? Hoeveel waren dat er in januari 2009 ?

4. Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in 2008 over de lijn Brussel Zuid-Turnhout ? Hoeveel waren dat er over afgeschafte treinen, vertragingen, treinen in andere samenstelling ? Wat waren de cijfers hiervoor in januari 2009 ?

5. Welke conclusies trekt hij uit deze cijfers / klachten ? Meent de NMBS hieromtrent maatregelen te kunnen nemen ?

6. Meent hij en de NMBS dat een bijkomende L-trein 2389 van Lier naar Herentals tussen 19u en 20u wenselijk is voor de Kempense pendelaars die om 18u met hun dagtaak in Brussel stoppen ? Waarom wel, waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2009 :

1. De gemiddelde stiptheid van de treinen van de IC-relatie Brussel-Zuid – Turnhout bedroeg bij aankomst in Turnhout:

2. Het aantal afgeschafte treinen op deze verbinding bedraagt in de maand januari 2009 15. Het globaal aantal afgeschafte treinen in 2008 kon niet meer achterhaald worden.

3. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal treinen dat in 2008 of in 2009 met een verminderde samenstelling reed op de verbinding Turnhout-Brussel, maar volgens NMBS is de toestand vergelijkbaar met de andere treinverbindingen.

4. In 2008 werden door de Ombudsdienst 274 dossiers geopend over de lijn Brussel-Zuid - Turhout, waarvan:

In januari 2009 werden door de Ombudsdienst vierendertig dossiers over deze lijn geopend, waarvan:

5. De gebrekkige stiptheid (zie antwoord 1) betreft grotendeels twee treinen: de IC 3416 (Brussel-Zuid 16.37 uur) en vooral de IC 3417 (Brussel-Zuid 17.37 uur). De stiptheid van beide treinen werd een tijd lang van nabij opgevolgd en op 2 februari is er een bijsturing gedaan die de stiptheid bij vertrek van deze twee avondtreinen richting Turnhout heeft verbeterd. De gemiddelde stiptheid van deze IC-relatie bedroeg in april ruim 92 %.

6. Het is de bedoeling om ook latere treinen in te leggen op deze verbinding, zodat ook de reizigers die tot 18 uur werken in Brussel nog een snelle aansluiting hebben naar de stations tussen Lier en Herentals; maar op dit ogenblik beschikt de NMBS nog niet over voldoende productiemiddelen.