Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2456

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening

postdienst
kwalitatieve analyse
officiŽle statistiek

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2143

Vraag nr. 4-2456 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar kwam aan het licht dat een nieuwe bewoner in Snellegem een hoop onbestelde brieven had gevonden van de vorige eigenaar, die postbode was. Met de feestdagen voor de deur, en de toename aan volumes die De Post dient te verwerken, is de burger meer dan ooit afhankelijk van postbodes die hopelijk allemaal tergoedertrouw handelen en de post eerlijk bestellen. Al is het vertrouwen van de mensen in De Post niet volledig.

Zoals elk jaar verstuurt de Post ook met Sinterklaas de brieven van de goedheiligman.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Heeft De Post lessen geleerd uit dit incident ? Met andere woorden, heeft zij controlemechanismen in het leven geroepen om te controleren of postbodes daadwerkelijk alle post in de daarvoor bestemde brievenbussen steken en dat niets blijf steken (pakjes, brieven, en dergelijke) ? Zo ja, wat zijn de resultaten ? Zo neen, waarom besliste De Post zoiets niet in het leven te roepen, of bestaat het al ?

2. Hoeveel onbestelde pakjes en brieven bleven er in 2006 en 2007 liggen in de postsorteercentra ? Hoeveel zijn dat er tot nog toe voor 2008 ?

3. Hoeveel verloren pakjes en brieven bleven er in 2006 en 2007 liggen in de postsorteercentra ? Hoeveel zijn dat er tot nog toe voor 2008 ?

4. In 2007 ontving de ombudsdienst voor de postsector 11 430 klachten die ontvankelijk werden verklaard. Een kwart daarvan ging over de slechte relatie tussen De Post en de klant (vooral rond communicatie en het lange wachten aan de telefoon dan eer iemand van de Post een klant helpt). Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst tot nog toe voor 2008 ? Hoeveel daarvan gingen over gebrekkige communicatie ? Hoeveel over laattijdig of het niet bestellen van poststukken ?

5. Hoeveel brieven verstuurde De Post voor Sinterklaas in 2008, hoeveel waren dat er in 2007 en 2006 ? Voor welk bedrag wordt dit begroot ?

6. Zijn alle antwoorden op brieven aan Sinterklaas tijdig bij de kinderen geraakt, vermits Antwerpen X begin december 2008 staakte en daardoor poststukken drie tot vier dagen vertraging opliepen ? Zo neen, om hoeveel laattijdige brieven gaat dit ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

De bedelingskwaliteit van De Post, met andere woorden het percentage van zendingen die op tijd en op het juiste adres besteld worden, wordt voortdurend door een onafhankelijke firma onder toezicht van het BIPT gemeten. De laatste resultaten van deze meting toonde aan dat 95,2  % van de zendingen op tijd en op het juiste adres uitgereikt worden waarmee De Post het dus beter doet dan de doelstelling van 95 % van het Beheerscontract tussen De Post en de Staat. Voor de uitgaande internationale post stond De Post in het eerste semester 2008 zelfs op de eerste plaats in Europa.

Onbestelde stukken blijven nooit in postsorteercentra liggen. Ze worden door de klantendienst van De Post teruggestuurd naar de afzender, op voorwaarde dat deze identificeerbaar is. Verloren zendingen die zouden teruggevonden worden krijgen dezelfde behandeling.

Het aantal klachten dat de Ombudsdienst in 2008 ontving, is mij niet bekend. De Ombudsdienst ressorteert onder het B.I.P.T. waarvan minister Van Quickenborne voogdijminister is.

Tot slot kan ik u meedelen dat het aantal sinterklaasbrieven de laatste jaren stabiel is gebleven. Dit jaar waren er 152.000. De kost van deze operatie bedraagt naast de verzendkosten, 50.000 euro voor het versturen van «Stampilou»-stripverhalen naar de kinderen die een brief schreven naar de Sint. Alle antwoorden op brieven aan Sinterklaas werden tijdig door De Post behandeld.

De staking van Antwerpen X heeft een vertraging van maximaal vierentwintig uur veroorzaakt op de briefwisseling voor de klanten uit de provincies Antwerpen en Limburg.