Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7396

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7395
Doorverwezen aan : vraag om uitleg 4-1622

Vraag nr. 4-7396 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het uitgebreide Masterplan 2008-2012 plande de minister de uitbreiding van de capaciteit van het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten met vijftien cellen tegen vorig jaar. Dat was het vervolg op de afgewerkte renovatie.

Tegen januari 2011 wou hij de capaciteit van de gevangenis van Leuven uitbreiden met zeventig cellen, in te richten in de vleugel waar nu de administratie is ondergebracht.

Tegen juli 2010 wou hij de vleugel B van de gevangenis Sint-Gillis terug beschikbaar maken. Het gaat om honderd en twee cellen.

Vandaar mijn vragen:

1. Klopt het dat het uitbreidingsprogramma voor Hoogstraten nog niet is uitgevoerd? Waarom heeft dit project vertraging opgelopen?

2. Welke timing hanteert de minister nu?

3. Op hoeveel euro werden deze projecten (Hoogstraten, Sint-Gillis en Leuven) initieel begroot in 2008 en 2009? Op hoeveel worden ze nu begroot? Waar zijn de eventuele meerkosten aan te wijten?

4. Hoever staat de minister met het renovatieprogramma in de gevangenis van Sint- Gillis? Hoever staat hij met het uitbreidingsprogramma voor Leuven? Is de minister nog op schema of hebben ook die projecten vertraging opgelopen? Zo ja, waarom?

5. Welke timing hanteert hij nu voor beide projecten?

6. Waar in Leuven zal de administratie onderdak vinden?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1 & 2. Het eerste deel van het uitbreidingsprogramma te Hoogstraten is reeds uitgevoerd. De 15 extra cellen werden begin augustus 2009 in gebruik genomen. Tegen het einde van dit jaar zullen nogmaals 15 cellen gerenoveerd zijn.

3. De Regie der Gebouwen is eigenaar van de gebouwen. Zij zijn dan ook bevoegd voor het financiële luik van de projecten. Voor deze vraag verwijs ik naar mijn collega, de minister van Financiën.

4. Uit de recentste stand van zaken blijkt dat het project te Sint-Gillis kan opgeleverd worden in de periode maart/april 2011.

Wat het project voor Leuven-Centraal betreft, dient dit project nog opgestart te worden daar het in een masterplanning vervat is voor de gevangenis van Leuven-Centraal. Dit betekent dat eerst de grote werven “nieuwbouw keuken/ateliers” en “riolering” en de werf “aanpak directeurswoning” beëindigd dienen te zijn vooraleer er aan de vleugel zelf kan begonnen worden.

5. Nadat de Ferderale Overheidsdienst (FOD) Justitie haar behoefteprogramma heeft overgemaakt aan de Regie der gebouwen, is deze bevoegd voor het verdere verloop van beide projecten. Voor deze vraag verwijs ik opnieuw naar mijn collega, de minister van Financiën.

6. De administratie zal ondergebracht worden in de directeurswoning aan de voorzijde van het domein van de gevangenis.