Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-153

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Justitie

Gent - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken

psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-154
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-68
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-662

Vraag nr. 4-153 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Gent een instelling te bouwen voor ge´nterneerden. Volgens de laatste gegevens zou de nieuwe instelling op een braakliggend gebied op de Wondelgemse Meersen komen. Ik vernam echter dat het bedrijf dat de instelling zou ontwerpen, nog wacht op enkele basisgegevens van de FOD Justitie.

Hebben de geachte minister en haar diensten al contact gehad met het bureau dat deze instelling zal ontwerpen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de start en de oplevering van de werkzaamheden?