Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten

strafgevangenis
staking
politie
gemeentepolitie
gevangenispersoneel

Chronologie

15/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-168

Vraag nr. 4-4 d.d. 15 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gevangenisproblematiek is het laatste jaar niet meer uit het nieuws geweest. Begin 2007 waren er diverse stiptheidsacties en stakingen van cipiers. In geval van staking neemt de politie de taken van de cipiers over. Zowel federale als lokale politie leveren manschappen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke capaciteit moet respectievelijk door federale en lokale politie worden geleverd in geval van staking?

2. Wat was in 2006 en de eerste zes maanden van 2007 de kost van de verschillende interventies van de federale en de lokale politie?