Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1275

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1274
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2422

Vraag nr. 4-1275 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 70 dat het aantal zelfmoord(pogingen) een stijgende trend aangeeft in de vaststellingen van de spoorwegpolitie. Meer mensen kiezen dus om zelfmoord te plegen door zich bijvoorbeeld voor een trein te gooien. In 2007 waren er 116 gevallen, in 2006 waren dat er 84, en in 2005, 82.

De NMBS verhaalt meestal de kosten (beschadiging aan treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) aan de familie van diegene die zichzelf van het leven (wou) beroven.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(pogingen) heeft de spoorwegpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 vastgesteld? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar?

2. Hoeveel uren aan vertragingen, en aantal afgeschafte treinen hebben dergelijke incidenten de NMBS tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008, in 2007 en in 2006 gekost?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiŽle verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) in deze periodes? Hoeveel van deze bedragen werden gerecupereerd via de nabestaanden?