Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-36

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit

diefstal
misdaadbestrijding
koper
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare veiligheid
gerechtelijke vervolging

Chronologie

25/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-169

Vraag nr. 4-36 d.d. 25 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land wordt de laatste tijd geplaagd door een golf van koperdiefstallen. Naast de directe economische schade, bleek recent dat ook de indirecte gevolgen enorm kunnen zijn. Zo werd het spoorverkeer op de lijnen St. Niklaas-Temse en Halle-Edingen deze week verlamd.

Er gaan stemmen op om de strafmaat voor dit misdrijf te verhogen. Een eerste stap is echter het efficiŽnt bestrijden van deze plaag. Een opname bij de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan lijkt daarom aangewezen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal koperdiefstallen dat er in 2006 en 2007 werden gepleegd? Hebben de AIK's hierover gegevens?

2. Wat is het aantal processen verbaal dat werd opgesteld per gerechtelijk arrondissement?

3. Wordt er overwogen om dit misdrijf op te nemen als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan?