Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-387

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Justitie

Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal

officiële statistiek
echtscheiding
invoer van gegevens

Chronologie

20/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-692

Vraag nr. 4-387 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding in september 2007 werd ingevoerd, zouden echtscheidingen ook op een andere manier moeten worden geregistreerd. Vermoed wordt dat mensen die vroeger de procedure van de echtscheiding met onderlinge toestemming hanteerden, meer zullen gebruik maken van artikel 299, §2, en misschien van procedure veranderen om praktische redenen.

Vandaar mijn vragen:

1. Worden de echtscheidingen nu afzonderlijk geregistreerd als echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT), op basis van artikel 299, §1, §2 of §3? Zo niet, wenst de geachte minister dit toch zo te registeren?

2. Zijn er cijfers over hoeveel echtscheidingsprocedures wijzigden van EOT naar bij voorbeeld artikel 299, §1, §2, of §3 of omgekeerd? Vindt hij het mogelijk om naast de benutte artikel-paragraaf bij aanvraag van de procedure, ook te registeren op basis van welke paragraaf de echtscheiding uiteindelijk werd uitgesproken?

3. Ziet hij het nut in om ook te registeren hoeveel scheidingen er op grond van artikel 301, §2, omtrent de onderhoudsrente gevoerd werden? Dit zou interessant kunnen zijn om de doelstelling (“pacificatie”, en andere) te testen, meen ik. Deelt hij die mening?

4. Zullen de rechtbanken tijdig de nodige instructies en logistieke middelen zoals een softwareprogramma daartoe krijgen?

5. Op grond van welk cijfermateriaal en wanneer zal deze nieuwe wet geëvalueerd en desgewenst bijgesteld worden?