Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1291

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Station Antwerpen - Werken aan het Kievitplein - Evolutie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
openbare werken
arbeidsongeval
begroting
grootschalige projecten
handelsmanifestatie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
28/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1291 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door een dodelijk arbeidsongeval in juni 2007 lagen de werken aan het Kievitplein waar de tweede ingang van het station Antwerpen-Centraal komt, voor enkele maanden stil.

Tegen eind 2008 zou dat plein klaar zijn, maar die deadline wordt wellicht niet gehaald. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de ingang in april 2008 zou open gaan. Op dit moment is het er nog steeds een werf. Uiteraard is dit een zware domper voor de mensen die een winkelpand huren in het stationsgebouw.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Tegen wanneer is de opening voorzien van de tweede ingang van Antwerpen-Centraal?

2. Hoe lang heeft de werf stilgelegen op vraag van de arbeidsauditeur?

3. Wat waren de conclusies in het verslag van de technisch expert? Werden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen op de werf?

4. Wat was de geraamde kostprijs van het project?

5. Wat is de schatting van de werkelijke kostprijs nu de werken maandenlang stillagen en de kostprijs van bouwmaterialen exponentieel steeg?

6. De NMBS voorzag om als compensatie voor de handelaars in de buurt enkele fijne evenementen naar de stationsbuurt te halen. Welke waren dat eind 2007? Welke stonden en staan op het programma voor 2008?

Antwoord ontvangen op 28 oktober 2008 :

1. De opening van de tweede ingang van het station Antwerpen-Centraal is voorzien tegen einde december 2008.

2. Ten gevolge van het dodelijk arbeidsongeval heeft de werf vijf maanden stil gelegen. De maanden daarna heeft de werf ook niet op volle capaciteit kunnen werken; de aannemers moesten zich immers herorganiseren.

3. De technische expert heeft geen eenduidige oorzaak vastgesteld, noch één schuldige aangewezen. Er zijn wel bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen :

4. De prijs bij aanbesteding was ongeveer 15 miljoen euro.

5. Onder invloed van de index, stijgt de kostprijs van de werken met ongeveer 20%. Dit is echter geenszins uitsluitend te wijten aan de gevolgen van het dodelijk ongeval. De prijs van een mensenleven valt niet te berekenen.

6. In 2007 werden in en rond Antwerpen-Centraal onder andere volgende activiteiten georganiseerd: Sint-Valentijn, Dorp van het Rode Kruis op het Astridplein, O dierbaar Antwerpen (met onder .andere. olifanten op het plein), een Operavoorstelling in Antwerpen-Centraal, de Zomer van Antwerpen (met onder.andere Het Verdronken Land), de feestelijke opening van de Noordzuidverbinding, de feestelijke opening van het winkelcentrum, Afrikaanse gedichten in de hal, de nacht van de architectuur, …

In 2008 vonden/vinden volgende activiteiten plaats : Fuif Jimtv, Streetwize, Dance Festival, Fashion Trip, de opening van de koepel, Tentje verhalenbazar, Tango, de opening van de tweede stationstoegang in december 2008, enz.