Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2666

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/4/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2012

Vraag nr. 4-2666 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 9 april 2009 :

1.-2. De vorige jaren kon een aantal facturen op het einde van het begrotingsjaar niet onmiddellijk worden betaald wegens het Ankerprincipe. Daardoor moest de betaling van die facturen worden doorgeschoven naar het volgende boekjaar, wat resulteerde in een betalingsachterstand.

De regering heeft bij de opstelling van de initiële begroting 2008 het Ankerprincipe afgeschaft. In principe moeten alle facturen binnen de gestelde termijnen kunnen betaald worden. Voor wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft wordt geen structurele betalingsachterstand meer in het vooruitzicht gesteld. Er zijn momenteel ook geen rechtszaken lopende tegen de FOD Economie aangaande betalingsachterstanden.

3. Er zijn geen statistische cijfers voorhanden met betrekking tot de betalingsachterstand. De FOD voert wel geregelde steekproeven uit naar de gerealiseerde betalingstermijnen en organiseert vanaf 2009 een constante monitoring van de betalingstermijnen met het oog op de verbetering van de interne betalingsprocessen teneinde het risico op betalingsachterstanden te minimaliseren.

4. Het totaalbedrag dat de laatste jaren werd betaald aan verwijlintresten, voornamelijk als gevolg van het Ankerprincipe, evolueerde als volgt:

2005: 19 569,01 euro;

2006: 23 911,94 euro;

2007: 39 232,72 euro;

2008: 50 158,15 euro;