Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-884

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure

gezinslast
belastingaftrek
echtscheiding

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
27/5/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-883

Vraag nr. 4-884 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 18†juli†2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, is het aantal gevallen waarin een bilocatie regeling wordt uitgesproken toegenomen.

De ouder bij wie de kinderen hun fiscale verblijfplaats hebben, heeft in principe het recht op een fiscaal voordeel. Onder bepaalde voorwaarden kan dit belastingsvoordeel, mits een gezamenlijke schriftelijke aanvraag, tussen de ouders verdeeld worden.

Ik verneem dat in sommige gevallen in het echtscheidingsvonnis wordt bepaald dat de ouder bij wie de kinderen zijn gedomicilieerd de helft van het belastingvoordeel aan de andere ouder dient te betalen.

In een tabel terug te vinden op de site van FOD FinanciŽn (http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Vragen/ipp/ipp22/ipp22-4.htm) worden de bedragen van dit belastingsvoordeel weergegeven op basis van het aantal kinderen dat ten laste is.

De betreffende regelgeving is echter niet geheel duidelijk en verschillende andersluidende informatie is hierover terug te vinden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

Dienen deze bedragen welke terug te vinden zijn op de site van FOD FinanciŽn gehanteerd te worden? Zijn deze bedragen bindend?

Bedraagt het belastingvoordeel altijd de helft van deze bedragen? Indien de ene ouder bijvoorbeeld twee kinderen ten laste heeft, bedraagt het belastingsvoordeel waar de andere ouder dan recht op heeft altijd 3 250 euro gedeeld door twee, dus 1 625 euro?

Welke procedure dient gevolgd te worden teneinde betaling van de helft van dit belastingvoordeel van de andere ouder te bekomen? Gebeurt dit automatisch indien deze bepaling is opgenomen in een echtscheidingsvonnis?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2008 :

Tekst nog niet beschikbaar.