S. 4-141 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren
Martine Taelman   

burgerlijk wetboek
geestelijk gehandicapte
erfrecht
rechtsbevoegdheid
burgerlijk recht
voogdijschap
bejaarde
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-141/1 4-141/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/7/2007   Indiening
Herindiening 51-1850/1.
Doc. 4-141/1 4-141/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving