S. 4-1231 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf
Patrik Vankrunkelsven    Martine Taelman   

strafrecht
tuchtprocedure
strafsanctie
koopvaardijvloot
zeevisserij
doodstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1231/1 4-1231/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2009   Indiening Doc. 4-1231/1 4-1231/1 (PDF)
19/3/2009   Inoverwegingneming
19/3/2009   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/3/2009   Verzending naar commissie
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/5/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving