Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2252

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
verlichting
ministerie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
17/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1277

Vraag nr. 4-2252 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dakverlichting van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen heeft hooguit twintig dagen gefunctioneerd. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr.†4-831. Nochtans werd het bij de opening van het gerechtsgebouw voorgesteld als baken in de stad Antwerpen. Waarbij er een potentieel was voor heel wat toeristen, die een knap verlicht gerechtsgebouw als schouwspel voorgeschoteld konden krijgen, als de avond viel.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan verlichtingskosten van het dak van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008?

2. Hoeveel dagen heeft de dakverlichting tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 gefunctioneerd?

3. Komt de stad Antwerpen voor een deel tussen in de kosten? Of werden er andere sponsors gevonden?

4. Indien niet, vindt er minstens overleg plaats over een oplossing of worden er terzake initiatieven genomen?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2009 :

Naar aanleiding van haar vermelde vragen kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken:

Vermits de verbruikskosten voor de nutsvoorzieningen betaald worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, is het voor de Regie der Gebouwen onmogelijk om de exacte verbruikskosten voor de verlichting te geven. Deze parlementaire vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.