Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-437

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 maart 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gezinsbijslag - Holebi - Cumulatie

gezinsuitkering
seksuele minderheid

Chronologie

4/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-558

Vraag nr. 4-437 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat het gezinsbijslag betreft, rijzen er soms nog problemen. Indien in een lesbisch koppel beide partners moeder worden, krijgen ze allebei gezinsbijslag voor een eerste kind. Dit klopt in principe niet, omdat het koppel over twee kinderen beschikt. Kinderen van holebikoppels zouden dus ook moeten kunnen “cumuleren” bij het toekennen van het gezinsbijslag.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hebt u weet van dergelijke problemen?

2. Indien ja, welke oplossingen stelt u voor om dit euvel te verhelpen opdat deze kinderen toch “gecumuleerd” zouden kunnen worden bij het toekennen van het gezinsbijslag?