Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1297

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Drugs - Inbeslagname - Cijfers - Evolutie

verdovend middel
officiŽle statistiek
handel in verdovende middelen
verbeurdverklaring van goederen

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1297 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2006 lees ik op pagina 35 dat de inbeslaggenomen drugs in 2006 opvallend daalde met betrekking tot marihuana, cocaÔne en khat. Cannabisplanten, ecstasy daarentegen, werden in veel grotere getale in beslag genomen. In het recentste activiteitenverslag zijn deze cijfers niet voorhanden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wat is de hoeveelheid drugs die in beslag werd genomen in 2007 ingedeeld per drugssoort?

2. Wat is de hoeveelheid drugs die in beslag werd genomen tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 ingedeeld per drugssoort?

3. Zijn er opmerkelijke tendensen in deze cijfers merkbaar?

4. Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1.Hoeveelheid

Aantal inbeslagnames (> 500 gr)

Amfetamines

483,1 kg

30

Benzodiazepines

100 006 pillen

22

Cannabis

22,2 kg

8

Cannabisplant

185 802 planten

466

Cocaïne

2 469,8 kg

188

Efedrine

850 kg

2

GHB

37,3 liter

9

Hasj

58 544,8 kg

31

Heroïne

540,46 kg

40

Khat

1 892,37 kg

50

Marihuana

12 758,2 kg

86

Opium

12 kg

1

XTC

541 245 tabletten

692. De beschikbare cijfers beperken zich tot het eerste trimester 2008.
Hoeveelheid

Aantal inbeslagnames (> 500 gr)

Amfetamines

158,69 kg

8

Benzodiazepines

3 830 pillen

13

Cannabis/hasj

749,45 kg

9

Cannabisplant

38 568 planten

113

Cocaïne

612,85 kg

44

GHB

1,5 liter

1

Hasj

58 544,8 kg

31

Heroïne

4,94 kg

6

Khat

3 675,3 kg

21

XTC

53 246 tabletten

223. Heroïne : is doorgaans afkomstig van Turkije en Afghanistan. De heroïne wordt dan gesmokkeld naar Duitsland, Nederland en België alwaar de verdeling plaatsvindt naar de rest van Europa.

Cocaïne : de laatste jaren wordt een verandering van trafiekroutes vastgesteld. De directe trafiek vanuit Zuid-Amerika naar Spanje of Nederland wordt verlegd naar de West-Afrikaanse landen.

Van daaruit worden de drugs via Noord-Afrika naar Europa gesmokkeld. Cocaïne blijft hoofdzakelijk gesmokkeld via lucht- en zeetransport voor de « grote » hoeveelheden, koeriers blijven zeer actief in het smokkelen via bagage of in corpo voor de kleinere hoeveelheden.

Synthetische drugs : het aantal ontdekte illegale laboratoriums blijft stabiel, doch de capaciteit van deze laboratoriums is/wordt groter.

Het probleem van de illegale laboratoriums blijft actueel, zeker omdat deze laboratoriums een groot gevaar betekenen voor burgers en politiediensten.

Cannabis : een duidelijke verhoging van de inbeslaggenomen planten kan worden vastgesteld. Gaande van 67 814 planten in 2004 naar 185 802 planten in 2007. Ook het aantal plantages is in een stijgende lijn. (2006 : 246; 2007 : 466; eerste zes maanden 2008 : 245).

4. Jaarlijks zijn er een aantal grote veranderingen vast te stellen in de inbeslagnames. Daar is niet altijd een duidelijke verklaring voor te geven. Één grote inbeslagname kan bijvoorbeeld deze cijfers enorm beïnvloeden. De deelname van de Belgische politiediensten aan bepaalde internationale acties of het aantreffen van een stockeerplaats zijn eveneens al voldoende om de cijfers te beïnvloeden. Wat er ook van zij, het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 geeft uitdrukkelijk aan dat de drugsproductie, drughandel en drugsgerelateerde criminaliteit, in het bijzonder als die een georganiseerd karakter vertonen, als prioritaire veiligheidsfenomenen worden beschouwd.