Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7459

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten

voltrekking van de straf
strafgevangenis
overbrenging van gedetineerden
Nederland

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
22/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7460
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1657

Vraag nr. 4-7459 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het kernkabinet bereikte het afgelopen weekend een akkoord over de begrotingscontrole. Zo wordt er 30 miljoen euro uitgetrokken voor de huur van de gevangenis in Tilburg.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gedetineerden werden er tot op heden overgebracht naar Tilburg?

2. Hoeveel deden dat vrijwillig?

3. Klopt het dat er geen infosessie gehouden is in Wortel, zodat de gedetineerden niet echt wisten wat hen te wachten kon staan en dat mede de verklaring kan zijn waarom weinigen vrijwillig wilden verhuizen?

4. Hoeveel rechtszaken zijn verschillende gedetineerden (al dan niet in kort geding) tegen hun onvrijwillige overplaatsing begonnen? Hoeveel uitspraken zijn er reeds gebeurd? Hoeveel ervan waren gunstig of ongunstig wat uw beleid betreft?

5. Wat zijn de kosten tot op heden voor de huur van de gevangeniscellen?

6. Wat zijn de kosten tot op heden voor de verschillende rechtszaken tegen de Belgische Staat omtrent dit onderwerp?

7. Hoeveel rechtszaken werden de afgelopen tien jaar door gedetineerden of geÔnterneerden tegen de Belgische Staat ingesteld? Hoeveel tegen de minister van Justitie? Kan u deze cijfers indelen per onderwerp?

8. Welke verplaatsingskosten werden tot op heden geboekt tussen Wortel en Tilburg? Wat is de regeling? Wie staat in voor welke verplaatsing (BelgiŽ of Nederland)?

9. In BelgiŽ: Hoeveel en wie nam de verplaatsingen voor zijn rekening: taxi's, veiligheidskorps, lokale politie, Ö?

10. Wat met de regeling voor de betekeningen? Moeten gedetineerden daarvoor terug naar de gevangenis van Wortel gebracht worden? Hoeveel keer gebeurde dit tot op heden?

Antwoord ontvangen op 22 april 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegheid valt van de minister van Justitie.