Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1238

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 juli 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Piekuurtrein Herentals-Brussel - Bijkomende treinen - Turnhout - Terugreis

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
pendel

Chronologie

11/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
4/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1238 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recentelijk werd een bijkomende piekuurtrein ingelast op de spoorlijn Herentals-Brussel die om 7u54 vertrekt in Herentals en die in Lier voor een bijkomende verbinding naar Brussel zorgt. Deze bijkomende trein is in ieder geval een verbetering voor de pendelende Kempenaar, doch het spreekt voor zich dat er nog vele aandachtspunten zijn.

De bijkomende trein komt toe in Brussel-Zuid om 8u54 waardoor reizigers die niet in de onmiddellijke omgeving van het station werken, onmogelijk omstreeks 9u00 hun werk kunnen aanvangen.

Pendelaars uit de stations van Turnhout en Tielen kunnen daarentegen geheel niet genieten van de invoering van de nieuwe P-trein Herentals-Brussel.

Het aanbod voor de terugreis vanuit Brussel naar de Kempen bleef bovendien ongewijzigd.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Is zij zich bewust van deze aandachtspunten en zo ja, hoe denkt zij hieraan tegemoet te kunnen komen ?

2. Bestaat er een mogelijkheid om eenzelfde verbinding in te voeren die één uur vroeger vertrekt ?

3. Kan de bijkomende piekuurtrein niet vanuit Turnhout vertrekken zodoende pendelaars uit Turnhout en Tielen eveneens kunnen genieten van de nieuwe verbinding ?

4. Bestaat er geen mogelijkheid om het aanbod voor de terugreis vanuit Brussel naar de Kempen, vooral tijdens de spitsuren, te verhogen ?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

Vanwege het zeer drukke treinverkeer in en rond Brussel tijdens de ochtendpiek was er geen ander rijpad beschikbaar voor de bijkomende P-trein 7209 van Herentals naar Brussel.

Om dezelfde redenen is het ook niet mogelijk een equivalente verbinding één uur vroeger te voorzien. Daarvoor is tevens extra treinmaterieel en treinpersoneel nodig, dat niet beschikbaar is. Voor de huidige P-trein dienden reeds andere treinen in samenstelling verminderd te worden om voldoende materieel vrij te maken.

Het was niet mogelijk om de trein te laten vertrekken uit Turnhout, omwille van de infrastructurele beperkingen op het baanvak Turnhout-Herentals. Dit baanvak is immers enkelsporig, op een mogelijkheid tot kruising in Tielen na. Reizigers uit Turnhout en Tielen kunnen evenwel van de IRg-verbinding Turnhout-Antwerpen gebruik maken en overstappen in Herentals op de daar reeds klaarstaande P-trein. De reisweg via overstap in Antwerpen is voor deze reizigers evenwel sneller. Bij vertrek in Turnhout om 7u22 zijn deze reizigers met de P-trein om 8u54 in Brussel-Zuid. Via Antwerpen-Berchem met overstap op de ICB+ zijn zij reeds om 8u45 in Brussel-Zuid.

Voor een extra piekuurtrein in de avondspits uit Brussel richting Turnhout zijn er momenteel geen middelen ter beschikking. Voor de toekomst zal de mogelijkheid om een dergelijke avondpiektrein in te leggen echter zeker onderzocht worden.