Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-151

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Justitie

Antwerpen - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken

psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-152
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-66
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-661

Vraag nr. 4-151 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Antwerpen een instelling te bouwen voor ge´nterneerden. Volgens de laatste gegevens zou het oog gevallen zijn op een braakliggend terrein rechts naast de vroegere Hoge Zeevaartschool op de Linkeroever.

Hoever staat het dossier rond de nieuwe instelling in Antwerpen?

Werd er reeds een beslissing genomen over de locatie?

Heeft de Regie der Gebouwen al een akkoord met de eigenaar van deze grond gekregen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de bouw van deze instelling? Oorspronkelijk ging die er al in 2009 staan.