S. 4-1053 Dossierfiche K. 52-2128

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Hugo Vandenberghe    Armand De Decker    Paul Wille    Christiane Vienne    Francis Delpérée    Tony Van Parys    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Pol Van Den Driessche   

rechten van het individu
witwassen van geld
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
toegang tot de informatie
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
eerbiediging van het privé-leven
scheiding der machten
staatsveiligheid
bankgeheim
beroepsgeheim
telefoon- en briefgeheim
informatieverwerkend systeem
elektronische post
openbaarheid van het bestuur
vertrouwelijkheid
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
telecommunicatie
terrorisme
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
verzamelen van gegevens
politie
onschendbaarheid van de woning
informatienetwerk
informatiebron
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1053/1 4-1053/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/12/2008
4-1053/2 4-1053/2 (PDF) Amendementen 13/1/2009
4-1053/3 4-1053/3 (PDF) Amendementen 3/2/2009
4-1053/4 4-1053/4 (PDF) Amendementen 17/2/2009
4-1053/5 4-1053/5 (PDF) Amendementen 3/3/2009
4-1053/6 4-1053/6 (PDF) Amendementen 8/7/2009
4-1053/7 4-1053/7 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-1053/8 4-1053/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2009
K. 52-2128/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/7/2009
K. 52-2128/2 Advies van de Raad van State 20/10/2009
K. 52-2128/3 Amendementen 12/11/2009
K. 52-2128/4 Amendementen 18/11/2009
K. 52-2128/5 Amendementen 8/12/2009
K. 52-2128/6 Amendementen 15/12/2009
K. 52-2128/7 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2128/8 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2009
K. 52-2128/9 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 7/1/2010
K. 52-2128/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 7/1/2010
4-1053/9 4-1053/9 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 8/1/2010
4-1053/10 4-1053/10 (PDF) Amendementen 12/1/2010
4-1053/11 4-1053/11 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2010
4-1053/12 4-1053/12 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/1/2010
4-1053/13 4-1053/13 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2008   Indiening Doc. 4-1053/1 4-1053/1 (PDF)
11/12/2008   Inoverwegingneming
11/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
16/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
16/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
16/7/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-4/o17) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/12/2008   Verzending naar commissie
6/1/2009   Inschrijving op agenda
6/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubié
6/1/2009   Inleidende uiteenzetting door Hugo Vandenberghe,
indiener van het wetsvoorstel
6/1/2009   Bespreking
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Niet behandeld
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Bespreking
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Hoorzitting met de heer A. Risopoulos, Ordre des barreaux francophones et germanophones
28/1/2009   Hoorzitting met de heer P. Hoffströssler, Ordre van Vlaamse balies
28/1/2009   Hoorzitting met de heer M. Lambert, Ligue des Droits de l'Homme
28/1/2009   Hoorzitting met de heer A. Vandoren, OCAD
28/1/2009   Hoorzitting met de heer G. Rapaille, Comité I
28/1/2009   Hoorzitting met de heer P. Deltour en mevrouw M. Simons, AVBB
28/1/2009   Hoorzitting met de heer M. Hellemans, ADIV
28/1/2009   Hoorzitting met de heer A. Winants, Veiligheid van de Staat
28/1/2009   Hoorzitting met de heer J. Vander Velpen, Liga van de Mensenrechten
28/1/2009   Gedachtewisseling
3/2/2009   Inschrijving op agenda
3/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubié, Martine Taelman
3/2/2009   Hoorzitting met de heer F. Schins, procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
3/2/2009   Hoorzitting met de heer S. Guenter, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent
3/2/2009   Hoorzitting met de heer Johan Delmulle, federale procureur
3/2/2009   Gedachtewisseling
10/2/2009   Inschrijving op agenda
10/2/2009   Bespreking
17/2/2009   Inschrijving op agenda
17/2/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Bespreking
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Gedachtewisseling
met vertegenwoordigers van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
17/3/2009   Bespreking
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Regeling der werkzaamheden
1/7/2009   Inschrijving op agenda
1/7/2009   Bespreking
1/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
8/7/2009   Aanneming na amendering
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1053/7 4-1053/7 (PDF)
14/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1053/8 4-1053/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2128/1
14/9/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 112 Bijlage 16/09/2009, p. 7
20/10/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-2128/2
16/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2128/7
17/12/2009   Opmerkingen van de Liga voor de mensenrechten
Integraal verslag nr. 131, p. 1
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
7/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 40-76 en 79-80
7/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-39/o12)
Integraal verslag nr. 135, p. 81
Doc. K. 52-2128/10
6/1/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/1/2010   Inschrijving op agenda
6/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Céline Fremault
6/1/2010   Bespreking
6/1/2010   Einde behandeling
  [S3] Behandeling door Senaat
8/1/2010   Overzending Doc. 4-1053/9 4-1053/9 (PDF)
8/1/2010   Verzending naar commissie: Justitie
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-11/o1) Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
Doc. 4-1053/13 4-1053/13 (PDF)
8/1/2010   Verzending naar commissie
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Céline Fremault
12/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Inschrijving op agenda
13/1/2010   Bespreking
13/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
13/1/2010   Aanneming zonder amendering
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1053/11 4-1053/11 (PDF)
20/1/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1053/12 4-1053/12 (PDF)
21/1/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/2/2010   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2010   Bekendmaking (14916-14937)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/7/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/1/2009, 20/1/2009, 28/1/2009, 3/2/2009, 10/2/2009, 17/2/2009, 3/3/2009, 10/3/2009, 17/3/2009, 24/6/2009, 1/7/2009, 8/7/2009, 14/7/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/1/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 6/1/2010
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/1/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/1/2010, 13/1/2010, 20/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/2/2010 10/3/2010, blz 14916-14937