S. 4-591 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren
Martine Taelman    Patrik Vankrunkelsven   

motie van het Parlement
wetboek
burgerlijk wetboek
vereenvoudiging van de wetgeving
wetsherziening
burgerlijk recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-591/1 4-591/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/2/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-2732/1.
Doc. 4-591/1 4-591/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving