Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2611

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit

pensioenregeling
gepensioneerde
oudere werknemer
cumulatie van inkomsten

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
5/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1679

Vraag nr. 4-2611 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De ministerraad van 23 mei 2008 besliste om de grenzen van de toegelaten activiteit vanaf 1 januari 2008 te verhogen met :

- 25 % voor personen met een rust- of overlevingspensioen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben ;

- 8 % voor personen die enkel een overlevingspensioen genieten en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

De nieuwe grensbedragen gaan in vanaf 1 januari 2008 doch het koninklijk besluit dat deze grensbedragen bekrachtigt, moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vraag :

Wanneer is deze publicatie voorzien ?

Is er reeds een concrete planning ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid mee te delen dat de verhoging van de grensbedragen inzake cumulatie die vanaf 1 januari 2008 van toepassing zijn, doorgevoerd werd :