Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-175

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
14/2/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-62

Vraag nr. 4-175 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd het spoor op de lijn Turnhout Antwerpen te Tielen ontdubbeld. Dit heeft reeds een serieuze verbetering voor de verbinding tot gevolg. Nochtans moeten bij gebreke aan een volledige ontdubbeling, de treinen op de lijn nog steeds wachten om elkaar te kruisen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat vlugger vertragingen met domino-effect optreden.

Een volledige ontdubbeling is dan ook logisch en nodig.

Vandaar mijn vragen aan de geachte Staatssecretaris:

1. Is hij bereid een volledige ontdubbeling van de lijn te realiseren?

2. Zijn er reeds stappen ondernomen (onderzoek, planning) voor deze piste?

3. Zo ja, welke is de timing? Zoniet, wanneer kan ermee gestart worden?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2008 :

De ontdubbeling van de lijn 29 (Turnhout-Herentals) is voorlopig niet voorzien op het investeringsprogramma 2008-2012.

Het beperkt aantal ritten voorzien op deze lijn (2×2 ritten per uur) vergt in feite geen dubbelsporige lijn.