Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-76

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 20 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Voorlopige hechtenis - Duur

strafrecht
voorlopige hechtenis
gedetineerde

Chronologie

20/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-161

Vraag nr. 4-76 d.d. 20 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In november 2007 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land omdat de duur van de voorlopige hechtenis van Michel Lelièvre "onredelijk lang" was. De man zat acht jaar in voorhechtenis, namelijk van 14 augustus 1996 tot 22 juni 2004. Ons land werd veroordeeld tot het betalen van 6.000 euro aan morele schadevergoeding.

Wellicht zijn er nog veel gevallen van gevangenen die lange tijd in voorhechtenis zitten.

Vandaar kreeg ik graag een antwoord op de volgende vraag:

Kan de geachte minister mij een lijst bezorgen van het aantal gevangenen die op 1 november 2007 meer dan een jaar in voorhechtenis zaten, per gerechtelijk arrondissement en opgedeeld in maanden?