Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-269

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 januari 2008

aan de minister van Justitie

Lernout & Hauspie - Proces - Kosten

gerechtszitting
gerechtskosten
economisch delict
bescherming van de vennoten
rechtsingang
burgerlijk geding
strafprocedure
aandeel
fraude
faillissement

Chronologie

30/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
28/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-269 d.d. 30 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het proces Lernout & Hauspie dat in het ICC te Gent wordt gevoerd, loopt op zijn einde. De begroting Justitie voorzag 500 000 euro voor de proceskosten. Hierin zat onder andere de huur van het gebouw aan 5 500 euro per procesdag en het inzetten van veiligheidspersoneel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Hoeveel heeft dit proces nu precies gekost?

Werd het voorziene budget van 500 000 euro overschreden? Zo ja, heeft dit impact op de begroting van uw departement? En wat zijn de eventuele gevolgen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

1. De kost van het proces wat betreft de huur van een aantal zalen met bijhorende infrastructuur in het International Convention Center (ICC) te Gent beliep voor het begrotingsjaar 2007, 210 789,5 euro.

2. Naar aanleiding van de verminderde publieke belangstelling wordt momenteel de ingebruikname van een voordeliger combinatie van kleinere zalen in hetzelfde complex gepland.

Op basis van de thans gekende kalender wordt de verdere kost voor de huur van deze zalen — onder meer afhankelijk van het aantal schrappingen van zittingen — op 250 000 euro geraamd.