Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2826

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rijksregister - Meervoudige nationaliteit - Aantal registraties - Informatie van burgers en gemeentebesturen

Rijksregister van de natuurlijke personen
dubbele nationaliteit
bewustmaking van de burgers

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2826 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 5 juni 2008 is een nieuw type van informatie ingevoerd in het Rijksregister, namelijk " IT 032 - Meervoudige nationaliteit ". Hiermee registreert het Rijksregister personen die ouder dan 18 zijn en vrijwillig een nieuwe nationaliteit opnemen, naast het feit dat ze Belg zijn.

Op 2 augustus 2008, twee maanden nadat die registratie mogelijk werd, waren er officieel nog geen inwoners in ons land met meervoudige nationaliteit.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

Hoeveel inwoners met dubbele nationaliteit telde ons land in 2008 ? Hoeveel zijn dat er op dit moment ?

Hoe verklaart hij dat er op twee maanden tijd geen Belgen met meervoudige nationaliteit werden geregistreerd ?

Is deze mogelijkheid voor Belgen om andere nationaliteit(en) te laten registreren voldoende gekend bij de burgers en de gemeentediensten ?

Meent hij dat er een informatiecampagne nodig is ?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Volgens de gegevens, opgeslagen in het Rijksregister van de natuurlijke personen op 7 februari 2009, werden in het jaar 2008 drie gevallen van meervoudige nationaliteit geregistreerd.

Op datzelfde ogenblik werd voor het jaar 2009 één geval geregistreerd, zodat er in totaal vier gevallen van meervoudige nationaliteit werden opgetekend.

Ik wil er vooreerst op wijzen dat de verwerving van een andere nationaliteit enkel kan gebeuren op een vrijwillige basis.

Het invoeren van een andere nationaliteit voor een Belgisch onderdaan zal gebeuren aan de hand van een akte van verwerving van de nationaliteit of een getuigschrift dat de vreemde nationaliteit bevestigt, of op basis van een paspoort dat werd uitgereikt door een buitenlandse overheid.

Het is niet noodzakelijk dat voor ieder afzonderlijk geval een officieel document van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken wordt voorgelegd of aangevraagd. In bepaalde gevallen (bilaterale overeenkomsten) zal de bevoegde buitenlandse overheid de Belgische FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte brengen dat een Belgisch onderdaan de vreemde nationaliteit heeft verworven.

De FOD Buitenlandse Zaken zal instaan voor de mededeling van de nodige informatie aan de betrokken gemeente.

Het lijkt mij niet onredelijk dat er, gelet op de procedures, op twee maanden geen meervoudige nationaliteit werd geregistreerd.

Ik meen dat er voldoende aandacht werd geschonken aan de mogelijkheid tot het verwerven van een meervoudige nationaliteit.

Voor de volledigheid wens ik er trouwens aan toe te voegen dat deze materie behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de heer minister van Justitie.

Het komt mijn collega van Justitie toe daarover te oordelen.