Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1750

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Treinverbindingen - Overvolle treinen - Vertragingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
reizigerstarief

Chronologie

3/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2434

Vraag nr. 4-1750 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de vierde week van september 2008 zijn de hogescholen en universiteiten weer van start gegaan. Het openbaar vervoer, en de NMBS, dient dus heel wat extra reizigers te verwelkomen na enkele maanden zomervakantie die traditioneel gezien op enkele lijnen rustiger zijn. Op de trein L 2978, die vertrekt in Bouwel om 7u50 met aankomst in Lier om 8u03, stelt men vast dat de trein overvol zit. Mensen die extra betalen voor eerste klas zitten in een overvolle wagon. Als er geen plek meer is in tweede klas is het uiteraard logisch dat zij in eerste klas reizen.

Kortom : de trein is veel te klein en mensen vragen zich terecht af of het nog zinvol is om een ticket met meerprijs te betalen voor eerste klas. Zelfs de treinbegeleiders op deze lijn geven toe dat het weggesmeten geld is om een ticket eerste klas aan te schaffen op zo'n overvolle trein.

Tijdens de periode van de festivals, rond juni en juli, had deze trein twee extra rijtuigen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Erkent de geachte minister het probleem van overvolle spitstreinen, zoals bijvoorbeeld de L 2978 ?

2. Meent zij dat de aankoop van een ticket om in eerste klas te reizen in dergelijk geval weggesmeten geld is, temeer omdat het comfort ook daar achteruitgaat als de trein overvol is ?

3. Meent zij dat het mogelijk is enkele spitstreinen, waaronder de L 2978 te verlengen tot zes rijtuigen net zoals dat het geval was in de zomerperiode ? Zo ja, welke andere treinverbindingen krijgen bijkomende wagons ?

4. Indien niet, wenst zij dit bespreekbaar te maken met de NMBS dit najaar wanneer de vervoersmaatschappij een nieuwe dienstregeling opstelt ?

5. Meent zij dat met de verzuchtingen van de Kempense treinreiziger rekening dient gehouden te worden (ik denk dan onder andere aan de verbinding Turnhout-Manage die deze week op de trein Turnhout-Brussel van 7u35 te Lier naar Brussel Noord op 8 september 2008 twaalf minuten vertraging, op 9 september 2008 acht minuten vertraging en op 10 september 2008 twintig minuten vertraging hadů) wanneer de NMBS zijn nieuwe dienstregeling opstelt ? Welke concrete maatregelen stelt de NMBS voor aan de Kempense reiziger ? Of zal de ellende blijven duren voor hen ?