S. 4-923 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg
Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Paul Wille    Philippe Monfils   

thuisverzorging
rechten van de zieke
palliatieve zorg
chronische ziekte
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-923/1 4-923/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/9/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2008   Indiening Doc. 4-923/1 4-923/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving