Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-581

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit

gerechtelijke vervolging
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
buitenlandse staatsburger
nationale uitvoeringsmaatregel
besluit (EU)

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
13/6/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-166

Vraag nr. 4-581 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Buitenlanders die in ons land worden geflitst, kunnen niet worden vervolgd door de parketten als zij hun boete niet betalen. Ook als zij een dagvaarding negeren, kan er niet opgetreden worden, zo blijkt. Dat komt omdat ons land een Europees kaderbesluit nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving. Verschillende parketten melden trouwens dat het nu nog steeds ontzettend moeilijk is om te achterhalen wie de bezitter is van een wagen met buitenlandse nummerplaat die een overtreding beging.

1. Voor welke reden is het kaderbesluit nog niet omgezet?

2. Klopt het dat niet wordt opgetreden tegen buitenlandse verkeersovertreders? Op welke manier worden de boetes momenteel geÔnd?

3. Kan de geachte minister de cijfers geven over het aantal dagvaardingen die in 2006 en 2007 in verkeerszaken tegen niet in BelgiŽ gedomicilieerde personen werden uitgebracht?

4. Is dit niet dringend, gelet op het gevoel van straffeloosheid dat bij buitenlandse chauffeurs wordt gecreŽerd en waardoor de verkeersveiligheid uiteraard in het gedrang kan worden gebracht?

5. Wordt er overwogen deze wetaanpassing toch uit te voeren in het kader van de lopende zaken?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

De vragen behoren tot de bevoegdheid van de minister van Justitie (schriftelijke vraag nr. 4-669).

Voor overtredingen door bestuurders zonder residentie in BelgiŽ moet een onmiddellijke inning (in geval van interceptie) of een process-verbaal worden opgesteld.

De gevraagde cijfers zijn bij mijn departement evenwel niet beschikbaar.

Dit gezegd zijnde, uiteraard mag geen gevoel van straffeloosheid worden gecreŽerd, ook niet bij buitenlandse bestuurders. Alle zinnige initiatieven die een lik op stuk beleid beogen, kunnen rekenen op mijn constructieve medewerking.