S. 4-614 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de omvorming van het hypotheekregister tot een grondboekregister
Martine Taelman   

motie van het Parlement
kadaster
gegevensbank
belastingadministratie
toepassing van informatica
informatie en documentatie
hypotheek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-614/1 4-614/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/2/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/3/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-2795.
Doc. 4-614/1 4-614/1 (PDF)
13/3/2008   Inoverwegingneming
13/3/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving