Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1289

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Infrastructuurwerken - Stiptheidproblemen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
steekproef
transportinfrastructuur
grootschalige projecten

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2423

Vraag nr. 4-1289 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 25 december 2008 vinden er infrastructuurwerken plaats op de lijn 25 Brussel-Antwerpen. Daardoor zal de Beneluxtrein er drie minuten langer over doen op dit traject.

Enige tijd geleden werden passagiers bevraagd door Significant Marketing and Research. Bedoeling is te achterhalen wie gebruik maakt van de Beneluxtrein. Een van de cruciale vragen was onder andere wat de reiziger de beste oplossing vond voor dit probleem. Mensen konden kiezen voor drie opties:

1/ om de halte Mechelen af te schaffen;

2/ om de halte Brussel-Centraal af te schaffen;

3/ om de trein er drie minuten langer over te doen tijdens het traject.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wat was het gemiddelde stiptheidspercentage van de Beneluxtrein in 2006, 2007 en tussen 1 januari en 30 juni 2008?

2. Deze trein zit tijdens de spits soms overvol, hoewel er plannen bestaan om deze in de toekomst te laten vervangen door een hogesnelheidslijn, waarvan de tickets duurder zijn. Steunt de geachte minister dit plan? Zo ja, waarom? Vreest zij geen oververzadiging van de al bestaande IC-treinen op deze lijn?

3. Hoeveel heeft dit marketingonderzoek gekost?

4. Wat zijn de eerste resultaten van het onderzoek?

5. Welke beslissing zal genomen worden met betrekking tot de Beneluxtrein (afschaffen halte Mechelen, Brussel-Centraal of drie minuten langere rijtijd)?

6. Over welke werken gaat het precies? Welke infrastructuurwerken worden waar gepland?

7. Welke hinder verwacht de NMBS op lijn 25 door deze infrastructuurwerken? Wellicht zullen ook IC, IR, P-treinen en de Thalys hier hinder van ondervinden.

8. Welke hinder verwacht de NMBS op de lijn Antwerpen-Charleroi-Sud waar de korte rijtijd sowieso al voor stiptheidsproblemen zorgt?

9. Hoe denkt de NMBS deze infrastructuurwerken te communiceren aan de reizigers?