Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1285

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Renovatie

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
4/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1284

Vraag nr. 4-1285 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Brusselse justitiepaleis staat al een tijd in de stellingen. Recent kocht de overheid de stellingen van de eigenaar die failliet ging. De renovatie van het gebouw is volop aan de gang. Experts proberen nu uit te maken welke renovaties het meest dringend zijn, en welke op langere termijn kunnen aanvatten.

De kosten om dit justitiepaleis dat meer dan 125 jaar oud is, te onderhouden, zijn navenant.

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel in 2007? Kan de geachte ministers de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

4. Hoever staat het met de renovatie van het justitiepaleis in Brussel? Welke werken worden momenteel aangepakt, welke zijn in de pipeline?

5. Wat zijn de conclusies van de experten die planning en timing van de renovatie mee zullen bepalen?

6. Wanneer schatten zijn diensten dat het justitiepaleis in Brussel uit de steigers kan komen?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1. Voor het jaar 2007 heeft FOD Justitie voor 1 180 701,23 euro uitgegeven aan onderhoud van het gerechtsgebouw. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

2. Tot 30 juni 2008 heeft FOD Justitie voor 513 399,26 euro aan onderhoudskosten uitgegeven. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

3. De onderhoudskosten liggen in lijn met andere jaren. De verhogingen zijn meestal te wijten aan de stijging van de index en van de stijgende energieprijzen.

4 tot 6. Wat betreft de vragen over de renovatie kan ik u verwijzen naar het antwoord van mijn collega minister Reynders (schriftelijke vraag nr. 4-1284).GERECHTSGEBOUW POELAERTPLEIN 1 BRUSSEL

Onderhoudscontracten

Contract type

Firma

Startdatum

Duur van het contract

Jaarlijkse geraamde kostprijs (in euro)

Betaald 2007 (in euro)

Betaald tot 30 juni 2008 (in euro)

Verzekering kunstwerken

SMAP

1/03/1999

Tien jaar


1 800,70

1 714,78

Huur containers

BRUXELLES PROPRETÉ

5/07/2007

Jaarlijks


23 646,48

17 567,68

Ongediertebestrijding

C'EST PAS BETE SA

12/07/2005

Jaarlijks


3 834,48

3 530,16

Huur brandblussers

SICLI SA (161 brandblussers)

1/01/2001

Jaarlijks

3 666,39

8 374,39

4 451,65

Onderhoud rotatief klassement

MAGISTER

1/03/1988

Tien jaar

1 393,58

2 944,55

1 941,76

Onderhoud rotatief klassement

KARDEX

1/05/1990

Tien jaar

4 726,76

5 710,40

7 058,09

Liftonderhoud

THYSSEN SA

1/10/1986

Vijf jaar

8 581,28

11 001,70


Liftonderhoud

THIERY SA (KONE)

17/01/1991

Jaarlijks

5 347,28

6 596,78


Liftonderhoud

NV SCHINDLER

1/03/2001

Jaarlijks

101 936,29

108 680,29

32 968,67

Liftonderhoud

TECHNILIFT

6/09/2007

Jaarlijks

803,96

1 403,02

1 206,67

Onderhoud elek. Poort

NV KONE

6/02/1998

Jaarlijks

2 645,04

4 099,72


Personenzoeksysteem

ERICSSON

1/09/1998

 ?

3 442,05

5 216,56


Subtotaal

183 309,07

70 439,46Uitgaven zonder onderhoudscontract

2007

2008

Aankoop onderhoudsproducten en materieel

97 482,22

34 190,56


Bewaking

48 592,24

16 620,96


Elektriciteitsverbruik

295 678,21

159 561,31


Gasverbruik

189 162,70

118 047,82


Onderhoud brandveiligheid

7 421,35Huur en onderhoud roerende goederen

140 081,19

46 132,15


Kosten wasserij

6 458,90

1 101,69


Onderhoud elektrische installaties

23 331,89

15 308,54


Onderhoud installaties verwarming

10 799,51Onderhoud meubilair en materieel

1 649,74Reinigen ruiten

36 889,88Schoonmaak lokalen

18 068,77

10 325,56


Waterverbruik

59 809,24

12 894,99


Werken en verscheidene leveringen

61 966,32

26 768,22


Subtotaal

997 392,16

442 959,80


Totaal

1 180 701,23

513 399,26