Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1296

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de minister van Landsverdediging

Kempen - Legerterreinen - Gebruik

Regie der Gebouwen
Antwerpen
militaire basis
publiek eigendom

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
29/8/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1296 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Kempen heeft een aantal legerterreinen, waaronder in Grobbendonk, Tielen, Berlaar,

Bepaalde terreinen worden maar gedeeltelijk gebruikt.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

Wat zijn de plannen met betrekking tot de terreinen van legerterreinen in Grobbendonk, Tielen, Berlaar, ?

Antwoord ontvangen op 29 augustus 2008 :

Het geachte lid zal hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vraag.

Momenteel telt Defensie achttien grote sites in de Kempense regio. Deze sites delen zich op in drie groepen, te weten:

Groep A: kwartieren volledig verlaten en overgedragen aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën voor vervreemding:

 1. Kwartier DBW Hauptmunitiondepot te 2370 Arendonk;

 2. Kwartier Kievermont te 2440 Geel;

 3. Kwartier Wolfstee te 2200 Herentals;

 4. Engels Kwartier te 2520 Ranst;

 5. Depot VSD Broechem te 2520 Ranst;

 6. Kwartier VSD A-Kamp te 2250 Olen;

 7. Kwartier Tongerlo te 2260 Westerlo;

 8. Depot Hoogbuul te 2250 Olen;

 9. Oefenplein Sint-Salvator te 2560 Nijlen.

Groep B: kwartieren waarvan een gedeelte werd overgedragen aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën voor vervreemding:

 1. Kwartier Braschaat te 2930 Braschaat;

 2. Kwartier en vliegveld Weelde te 2381 Ravels.

Groep C: kwartieren volledig in gebruik:

 1. Kwartier Onderluitenant Baron Zuylen van Nyevelt te 2590 Berlaar;

 2. Kwartier Den Troon te 2280 Grobbendonk;

 3. Kwartier Gooreind te 2200 Herentals;

 4. Fort van Kapellen te 2950 Kapellen;

 5. Kwartier Kapitein Pierre Gailly te 2460 Tielen;

 6. Fort van Broechem te 2520 Ranst;

 7. Vliegveld Zoersel te 2390 Malle.

In het kader van de permanente zoektocht naar een rationeel gebruik van het militair onroerend patrimonium valt het niet uit te sluiten dat in de toekomst nog delen van kwartieren of volledige kwartieren zullen worden afgestoten.

Dienaangaande wordt verwezen naar de politieke oriëntatienota voor Defensie van juni 2008 waarin de uitwerking van een globaal infrastructuurplan wordt vooropgesteld.