Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2881

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen

parkeerterrein
faciliteiten voor gehandicapten
rechtsmisbruik
fraude

Chronologie

28/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
28/1/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2884

Vraag nr. 4-2881 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelt in artikel 27bis : " Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. De parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70, 2.1. 3, c), zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de personen met een handicap die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27, 4.3. of van het door artikel 27, 4.1. hiermee gelijkgestelde document.

Het is niet ongebruikelijk, zo laat de politie me weten, dat mensen misbruik maken van deze parkeerkaart. Ze levert immers heel wat voordeel op (tijdwinst, kort bij een ingang parkeren van een warenhuis, concertzaal, ...). De kaart wordt soms nog gebruikt in families waarvan de betrokken persoon die de parkeerkaart kreeg, reeds overleden is. Kaarten worden ook doorgegeven of gekopieerd. Politiemensen klagen dan weer dat nu enkel het registratienummer op de kaart staat. Vroeger stond zowel de naam, het adres als een foto van de gebruiker hier op. Dat maakt dat fraude met de kaart ontdekken door de politiediensten enkel kan gebeuren, wanneer men hen op heterdaad betrapt.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel aanvragen voor een gehandicaptenkaart kreeg de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid in 2008,2007,2006 en 2005 ? Hoeveel kaarten werden in deze jaren uitgereikt ? Hoeveel aanvragen werden verworpen ?

2. Welke procedure dient men te volgen indien de bezitter van zo'n kaart overleden is ?

3. Bent u op de hoogte van fraude met gehandicaptenkaarten en de problematiek van de politiediensten om tot identificatie over te kunnen gaan ?

4. In Nederland zou zowel de naam als het kenteken van de auto op de kaart vermeld staan, zodat het doorgeven ervan een pak sneller ontdekt kan worden. Meent u dat de gehandicaptenkaart en de info die erop staat moet herzien worden ? Meent u dat er overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de Staatssecretaris voor Mobiliteit of andere actoren wenselijk is ?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2009 :

In antwoord op uw vraag ben ik zo vrij u te verwijzen naar het antwoord dat verstrekt zal worden door mijn collega mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor Personen met een Handicap