Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1957

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 november 2008

aan de eerste minister

Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) - Niet betaalde facturen - Bedragen

facturering
rijksbegroting
Rekenhof (BelgiŽ)
betaling
officiŽle statistiek
overheidsadministratie

Chronologie

10/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
24/11/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1958

Vraag nr. 4-1957 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een vraag van collega Devlies (vraag 51 -1224) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de Federale Overheidsdienst om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Ik verwijs naar het antwoord van de staatssecretaris voor Begroting, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.