Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2797

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2009

aan de minister van Justitie

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Beslissingen over minderjarige kinderen - Opname in een gecentraliseerde database

alimentatieplicht
Rijksregister van de natuurlijke personen
gegevensbank
minderjarigheid

Chronologie

14/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
8/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2797 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1931 of beslissingen over minderjarige kinderen opgenomen worden in het rijksregister die door de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd genomen, antwoordde de minister van FinanciŽn dat gerechtelijke beslissingen of notariŽle akten met betrekking tot het onderhoudsgeld vandaag niet gecentraliseerd worden. De minister ziet echter voordelen mocht dat wel gebeuren. Op die manier zou er een bron van statistische informatie zijn en voor onderhoudsgerechtigden zou het een administratieve vereenvoudiging kunnen betekenen. De minister meldde me dat een oprichting van zo'n gegevensbank ook afhankelijk is van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Meent hij dat beslissingen over minderjarige kinderen opgenomen kunnen worden in het rijksregister of een andere gegevensbank ?

2. Zo ja, heeft hij de intentie om deze gegevens ook bij te houden in een database (zoals bijvoorbeeld het rijksregister) ?

3. Meent hij dat dit budgettaire implicaties heeft ? Zo ja, welke ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

Ik verwijs naar het antwoord van mijn voorganger op de schriftelijke vraag nr. 4-1932. Ik kan enkel herhalen dat het Rijksregister onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse zaken valt en dat een eenvoudige vermelding van gerechtelijke beslissingen of notariële akten in een databank niet volstaat om het beoogde doel te bereiken.

Tenslotte wil ik verwijzen naar het informatiseringsproject van de rechterlijke orde, Cheops, dat in een later stadium misschien dergelijke toepassingen mogelijk kan maken.