Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-582

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten

strafgevangenis
staking
politie
gemeentepolitie
gevangenispersoneel

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
4/6/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-168

Vraag nr. 4-582 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gevangenisproblematiek is het laatste jaar niet meer uit het nieuws geweest. Begin 2007 waren er diverse stiptheidsacties en stakingen van cipiers. In geval van staking neemt de politie de taken van de cipiers over. Zowel federale als lokale politie leveren manschappen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Welke capaciteit moet respectievelijk door federale en lokale politie worden geleverd in geval van staking?

2. Wat was in 2006 en de eerste zes maanden van 2007 de kost van de verschillende interventies van de federale en de lokale politie?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1. Hierbij verwijs ik naar de ministeriŽle richtlijn MFO-2 van 29 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007) betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie.

Het systeem van interzonale solidariteit steunt op een concentrische inzet van de beschikbare middelen volgens onderstaand schema :

a. de politiezone op wiens grondgebied een gebeurtenis plaatsvindt die een aanzienlijke ontplooiing aan politiemiddelen vergt, moet zelf een eigen voldoende inspanning leveren inzake inzet van personeel vooraleer een beroep te doen op versterking;

b. de politiezone kan een beroep doen op het interventiekorps bij de DirCo van de provincie, vervolgens op de solidariteit van het arrondissement en ten slotte op de federale politie.

De stakingen in de gevangenissen zijn niet geplande opdrachten, soms van lange duur. Gedurende de eerste uren zullen de noodzakelijke effectieven afkomstig zijn van :

— de diensten van de lokale en federale politie die op het terrein aanwezig zijn en wiens opdrachten kunnen afgebroken worden;

— de nabije korpsen van lokale politie op basis van protocolakkoorden. Bovendien kan een beroep gedaan worden op het terugroepbaar gedeelte van het interventiekorps en van de gespecialiseerde steun van de federale politie;

— indien deze effectieven nog steeds onvoldoende blijken, zal versterking kunnen gevraagd worden aan de andere politiezones (dit is het principe van de nationale solidariteit of HyCap).

2. Voor de federale politie is de personeelskost van de interventies in de gevangenissen

— 2006 : 369 832 euro;

— 2007 : 125 489 euro.

Deze cijfers zijn exclusief de vervoerskosten en de verplaatsingsuren.

Voor de lokale politie zijn er geen nationaal ingezamelde gegevens voorhanden.