S. 4-639 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen
Martine Taelman    Patrik Vankrunkelsven   

ontvankelijkheid
speciale procedure
hogere rechtspraak
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-639/1 4-639/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-1569/1.
Doc. 4-639/1 4-639/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
19/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/3/2008   Verzending naar commissie
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
23/4/2008   Bespreking
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Hoorzitting met de heer Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
20/5/2008   Hoorzitting met de heer Jean-FranÁois Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 23/4/2008, 20/5/2008

Kruispuntbank van de wetgeving