Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2824

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2823

Vraag nr. 4-2824 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfmoorden op de spoorwegen stijgt. Dat vernam ik van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1274.

De eerste helft van 2008 stelde de spoorwegpolitie negenentachtig zelfmoorden en zevenentwintig zelfmoordpogingen vast. In dezelfde periode van 2007 waren dat achtenvijftig zelfmoorden en twintig zelfmoordpogingen.

Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een stijging van het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen, wenste ik volgende vragen te stellen aan de geachte minister :

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(pogingen) heeft de spoorwegpolitie in 2008 vastgesteld ? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar ?

2. Hoeveel uren aan vertragingen hebben dergelijke incidenten de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in 2008, in 2007 en in 2006 gekost ? Hoeveel treinen werden hierdoor afgeschaft ?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiŽle verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, ...) in deze periodes ? Werden er bedragen gerecupereerd via de nabestaanden ? Zo ja, hoeveel ?

4. Worden er preventieve maatregelen en/of acties genomen ? Zo ja, welke ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Antwoord op vraag 1

Gelieve hieronder het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen te willen vinden die de federale spoorwegpolitie SPC heeft vastgesteld in 2007 en 2008.


2007

2008

Aantal zelfmoorden

114

121

Aantal pogingen

58

60

De vragen 2, 3 en 4 behoren tot de bevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven (schriftelijke vraag nr. 4-2823).