Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2016

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
29/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-2016 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Personeel en Organisatie tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 29 december 2008 :

 1. Er waren op 17 november 2008 bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie 392 geregistreerde onbetaalde- facturen en schuldvorderingen voor een totaal van 1 850 389,57 euro. Bij SELOR zijn er geen facturen die nog betaald moeten worden.

  Bij de FOD Personeel en Organisatie werd een monitoringsysteem ingesteld om de facturen op te volgen en om de reden van elke vertraging bij de verificatie te achterhalen.

 2. Bij deze facturen en schuldvorderingen zijn er 24 die meer dan vijftig kalenderdagen geleden werden ingediend, voor een totaalbedrag van 423 645,09 euro.

  Het gaat in algemene regel om facturen waarbij de verificatie van de geleverde prestaties moeizaam verloopt of waarbij nog creditnota's worden verwacht.

  Er werden tot op heden geen rechtszaken tegen de FOD Personeel en Organisatie of SELOR ingeleid.

 3. Er worden geen statistische gegevens omtrent de evolutie van de betalingsachterstand bijgehouden.

  De gemiddelde betalingstermijn van facturen bij de FOD Personeel en Organisatie evolueert als volgt :

  2005: 39,9 kalenderdagen

  2006: 39,0 kalenderdagen

  2007: 45,5 kalenderdagen

  2008 (tot 17 november) : 28,3 kalenderdagen.

  Bij SELOR bedraagt de gemiddelde betalingstermijn 22 kalenderdagen.

 4. In 2008 werden door de FOD Personeel en Organisatie (inclusief SELOR) geen verwijlinteresten betaald.