Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1273

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Brussels Airport - Diefstallen -Aantallen - Informatie voor de reizigers

luchthaven
diefstal
politie
rechten van passagiers

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1272

Vraag nr. 4-1273 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 73 dat het aantal diefstallen en gauwdiefstallen op Brussels Airport stijgt. In 2006 waren er 678 vastgestelde feiten rond diefstallen, en 303 rond gauwdiefstallen. In 2007 waren dat er 785 diefstallen en 330 gauwdiefstallen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel gevallen van diefstal/gauwdiefstal heeft de luchtvaartpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 vastgesteld? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar?

2. Zijn de reizigers voldoende geÔnformeerd over het gevaar van potentiŽle (gauw)dieven in Brussels Airport? Zo neen, welke acties zouden nog ondernomen kunnen worden?

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. — eerste semester 2007 : 438 geregistreerde (gauw)diefstallen;

— eerste semester 2008 : 397 geregistreerde (gauw)diefstallen.

Ten opzichte van 2007 betekent dit dus een daling van 9,4 %. Dit is opmerkelijk daar het aantal passagiers in die periode stijgend is.

2. Verschillende initiatieven werden uitgewerkt om de aandacht van de passagiers te vestigen op diefstallen in het algemeen :

— in samenwerking met de luchthavenexploitant Brussels Airport worden op regelmatige basis algemene oproepen voorzien in vier talen om passagiers op dieven/gauwdieven te wijzen;

— via verschillende kanalen worden de passagiers in de luchthaven erop gewezen hun bagage steeds bij zich te houden;

— de bestaande affiches tegen (gauw)diefstallen van de algemene directie Preventie en Veiligheidsbeleid (FOD Binnenlandse Zaken) worden op bepaalde plaatsen in het luchthavengebouw uitgehangen;

— zowel op de website van Brussels Airport als op die van de federale politie worden tips gegeven aan reizigers ter voorkoming van (gauw)diefstallen.

Acties van de federale politie.

De federale politie van de luchthaven houdt dagelijks zowel preventieve patrouilles als reactieve acties specifiek geörienteerd naar potentiële (gauw)dieven.

Het preventieve aspect van deze patrouilles bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bestaat uit de zichtbare aanwezigheid van geüniformeerde patrouilles in het luchthavengebouw ten einde het veiligheidsgevoel van de burger te verhogen en potentiële misdadigers te ontmoedigen. Daarnaast worden er ook patrouilles in burger ingezet welke in of op de bagage van onoplettende reizigers anti (gauw)diefstal kaarten achterlaten. Deze kaarten worden aan de federale politie ter beschikking gesteld door de algemene directie Preventie en Veiligheidsbeleid.

Het reactieve aspect van de voormelde patrouilles bestaat erin dat er op basis van verzamelde data gericht op dadergroeperingen wordt gewerkt om deze op heterdaad te betrappen. Dit leverde in de eerste helft van 2008 reeds acht aanhoudingen op.

Hiertoe wordt ook informatie uitgewisseld met andere diensten die geconfronteerd worden met dit fenomeen (onder meer de federale spoorwegpolitie van Brussel).